Menu

Nieuwsbrief NOMAC BC08 BC10

Beste rijders,


Zoals aangekondigd in de sectievergadering gaan we dit seizoen over naar de nieuwe EU16% brandstof. Op dezelfde vergadering is besloten dat de overstap plaatsvindt zodra de nieuwe brandstof en Nitromax voldoende beschikbaar zijn.


De EFRA heeft in hun nieuwsbrief aangekondigd dat de nieuwe Nitromax begin maart beschikbaar moet zijn. En vanuit de bekende kanalen van brandstof leveranciers bereiken ons ook geluiden dat tijdige verkrijgbaarheid van de nieuwe mengsels in orde komt.


Op dit moment gaan we er van uit dat we vanaf NK1 de nieuwe brandstof specificatie verplicht gaan stellen. Houdt hier rekening mee met bestellen van brandstof bij je leverancier.


Zoals gezegd zijn we voornamelijk afhankelijk van de leverbaarheid van de Nitromax. Indien op 2 April de nieuwe versie niet in ons bezit is zal op de 1e NK nog de oude brandstof toegestaan zijn.


De Sectiebesturen 1/8 en 1/10 brandstof