Menu

Nieuws

Nieuwsbrief NOMAC BC08 BC10

Beste rijders, Zoals aangekondigd in de sectievergadering gaan we dit seizoen over naar de nieuwe EU16% brandstof. Op dezelfde vergadering is besloten dat de overstap plaatsvindt zodra de nieuwe brandstof en Nitromax voldoende beschikbaar zijn. De EFRA heeft in hun nieuwsbrief aangekondigd dat de nieuwe Nitromax begin maart beschikbaar moet zijn. En vanuit de bekende […]

Lees meer

NOMAC Voorzittersoverleg 2021/2022

Op donderdagavond 3 februari zal dit uitgestelde overleg digitaal gaan plaats vinden om 20.00. Mocht u als voorzitter van een NOMAC aangesloten club / instelling niet de uitnodiging gehad hebben dan horen wij graag van u. Namens het Algemeen bestuur NOMAC

Lees meer

Sectievergadering BC08 – BC10 2021/22

Donderdagavond 20 Januari 2022 aanvang 20.00 (vergadering open vanaf 19.30) Deelnemen op uw computer of via de mobiele app klik op link hieronder: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjJiMTdmMGMtMzhhNS00NzE3LWIyY2MtMTdkNGY4MTRhNzY5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a87b6d3d-d85e-4d9b-8704-6aed76a49444%22%2c%22Oid%22%3a%224799573f-cb16-4106-8b5a-53ac7095db13%22%7d

Lees meer

Verslag Sectievergadering EC10 2021/2022

Lees meer

NOMAC Sectie vergadering 1/8 en 1/10

Op donderdag 20 januari om 20:00 zal de sectievergadering voor de klassen 1/8 en 1/10 plaatsvinden. De vergadering is online via Microsoft teams. De agenda, andere vergaderstukken alsmede de link naar de vergadering volgen zo spoedig mogelijk. De ingediende voorstellen zijn al zichtbaar op de NOMAC site. De vergadering is open voor licentiehouders en de […]

Lees meer

EFRA / IFMAR wedstrijden 2022

Beste rijder,s Mocht u nog willen meedoen met 1 van de E.K. en/of W.K. of hier iets aan wil wijzigen doe dit dan voor 15 januari 2022. Hierna gaan de opgaves / aanvragen verstuurd worden aan de EFRA. Namens het Algemeen Bestuur NOMAC

Lees meer

BandenTender BC08 2022

Bandenleverancier gezocht voor BC08 seizoen 2022 Beste winkeliers / leveranciers. De NOMAC brandstofsectie BC08 is opzoek naar een leverancier om gedurende het gehele 2022 NK seizoen zogenaamde standaard “hand-out” banden te leveren. Wat is de bedoeling? Alle 6 de wedstrijden om het Nederlands Kampioenschap 2022 in zowel de NK, als de NOMAC Cup (NC) klasse […]

Lees meer

BandenTender 2022 BC10

Beste Winkeliers/Leveranciers, De NOMAC sectie BC10 200mm is voor het seizoen 2022 op zoek naar een leverancier voor de standaard wedstrijd banden. Het betreft ook dit jaar een 37 shore voorband en 40 shore achterband gedurende zes wedstrijdweekenden. De NOMAC 1/10 sectie wil uit naam van de rijders elke winkelier/leverancier uitnodigen zich in te schrijven […]

Lees meer

Bericht sectievergadering EC-10

Hoi allemaal, Het is even een tijdje wat stiller geweest maar we gaan nu toch echt beginnen aan de voorbereidingen voor het nieuwe NK seizoen. Op 16 januari 2022 om 10:00 willen wij de sectievergadering houden via Skype. Aanmelden voor deze sectievergadering kan door een email naar mij te sturen (j_jongeling@live.nl) met je naam en […]

Lees meer

Ingediende sectie voorstellen 2022

Deze voorstellen kunt u terug vinden onder de tab secties. De sectie vergaderingen zullen online gaan plaats vinden hier word u nog van op de hoogte gebracht. Namens A.B. en de sectie afdelingen.

Lees meer