Menu

EFRA AGM meeting 2023

Beste rijders

Mocht u het nog niet gelezen hebben op de EFRA site willen wij u graag het volgende nog even onder de aandacht brengen.

Mocht u voorstellen hebben voor mogelijke aanpassingen in het EFRA handboek /regels dan kunt u deze voor 11 september nog bij ons indienen.

Ook voor de aangesloten clubs / instellingen mochten zij internationale wedstrijden willen organiseren na 2024 dan horen wij graag u onderbouwde opgave hiervan.

Met vriendelijke groet namens de NOMAC secties

Secretariaat NOMAC

info@nomac.nl