Menu

EC10 NEWS

Beste rijders,


Na enkele jaren inzet in het sectiebestuur voor de EC10 klasse heb ik doen besluiten hier mee te stoppen.

Met reeds een dochter (nu anderhalf jaar oud) en nog een kleine op komst moet ik keuzes maken en prioriteiten stellen.

Het laatste jaar is mijn bijdrage in het sectiebestuur al iets naar de achtergrond verschoven en heeft Jeffrey Jongeling hierin vaak de lead.

De tijd die over blijft voor de hobby besteed ik graag aan af en toe zelf een rondje te rijden.


Bij deze wil ik dan ook de oproep doen om eens na te gaan bij jezelf of in je omgeving of er wellicht iemand is die mijn bijdrage in het EC10 sectiebestuur kan overnemen voor komend(e) seizoen(en).

Denk hierbij aan o.a. onderstaande punten;

  • Sparringpartner en besluitvorming aangaande (technische) reglementen
  • Ogen en oren van de rijders richting Nomac Hoofdbestuur
  • Contactpersoon voor rijders aangaande NK’s.
  • Verslaglegging verreden NK’s
  • Clubs en rijders op de hoogte houden van NK wedstrijden
  • etc.

Tot op de baan!

Rob Janssen.———————-

Namens de NOMAC wil ik graag Rob bedanken voor zijn inzet in al die jaren voor de sectie EC10.

Volgens mij deed hij dit al voordat ik bij de NOMAC ben gekomen en dat is al een aantal jaren.

Groet en bedankt van het algemeen bestuur NOMAC.