Menu

BandenTender 2020 BC10

Beste BC10 rijders

Voor seizoen 2020 is er gekozen voor ABC RC shop als leverancier voor de standaard band bij de BC10.
Er waren dit jaar 2 leveranciers die gereageerd hebben op de tender. Te weten WorldRC shop en ABC-RC shop.

Beide aanbiedingen voldeden aan de gestelde eisen. Qua prijs was het verschil niet significant. Ook de ervaringen met beide leveranciers uit het verleden is goed.

De keuze voor ABC komt dan ook mede voort uit de verantwoordelijkheid die we als bestuur hebben om de levering van banden van jaar op jaar te verdelen over de verschillende aanbieders.

De specifieke bestel procedures zullen te zijner tijd via de geëigende kanalen worden gedeeld.

Sectiebestuur BC10