Menu

Banden Tender 2023 BC08

Beste winkeliers / leveranciers.

De NOMAC brandstofsectie BC08 is opzoek naar een leverancier om gedurende het gehele 2023 NK seizoen zogenaamde standaard “hand-out” banden te leveren.

Wat is de bedoeling?

Alle 5 de wedstrijden om het Nederlands Kampioenschap 2023 in zowel de NK, als de NOMAC Cup (NC) klasse worden op een zogenaamde “hand-out” band gereden.

Zowel de NK als de NC klasse rijden volgens een ABC wedstrijdsysteem, waarbij er in de basis maximaal 18 rijders in de NK klasse en 26 rijders in de NC klasse worden toegelaten. Per wedstrijd worden er 3 kwalificaties gereden, waarna de rijders per klasse in hun ABC systeem worden geplaatst aan de hand van het resultaat in de kwalificaties.

Dit geeft dan voor de NC klasse:

C finale – 10 rijders,

B finale – 8 rijders,

A finale – 8 rijders.

En voor de NK klasse:

B finale – 10 rijders,

A finale – 8 rijders.

Per finale stromen er 2 rijders door naar een volgende hogere finale.

Rijders dienen in zowel de kwalificaties als de finales op de hand-out banden te rijden.

De rijder heeft de keuze eenmaal gebruikte hand-out banden voor volgende heats, finales en eventuele bandenwissels op dezelfde wedstrijddag te hergebruiken en dient dan dus deze banden bij de bandenleverancier achter te laten voor later hergebruik. Dit betekent dat elke rijder minimaal 1 set nieuwe hand-out banden dient te gebruiken tijdens de wedstrijd op zondag.

De bandenleverancier:

 • Zorgt dat conform de hierboven beschreven opzet er voldoende sets banden aanwezig zijn voor de rijders om de wedstrijd op te rijden.
 • Zorgt voor uitgifte en inname van de banden tijdens de wedstrijd op zondag, eventueel met hulp van een door de Nomac aangewezen rijder.
 • Zorgt dat rijders op de zaterdag voorafgaande aan de wedstrijd de mogelijkheid hebben eventueel trainingsbanden aan te schaffen.
 • Neemt minimaal 2 weken voorafgaande aan de wedstrijd contact op met de Nomac sectie BC08 in het geval hij/zij niet denkt te kunnen voldoen aan levering. Niet kunnen leveren is grond voor ontbinden van de overeenkomst.
 • Zorgt voor een goed sluitend systeem middels bijvoorbeeld tegoedbonnetjes voor een vlot verlopende bandenuitgifte om enige vorm van vertraging zoveel mogelijk te voorkomen.
 • De betaling van banden kan zowel in een webshop, maar ook contant / met pin op de baan,
  flexibiliteit richting de rijder staat hierbij voorop.

De uitganspunten:

 • Rijders zijn verplicht elke wedstrijd die zij meedoen tenminste 1 set banden van de bandenleverancier af te nemen.
 • 1 set banden bestaat uit:

2 voorbanden, 32 Shore, 69mm diameter, 0 graden camber, verpakt in luchtdichte originele fabrieksverpakking.

2 achterbanden, 35 Shore, 76mm diameter, 0 graden camber, verpakt in luchtdichte originele fabrieksverpakking.
Banden dienen verder te voldoen aan hetgeen gesteld in 10.1.10 van het
BC08 sectiereglement.
Het Nomac sectiebestuur kan steekproefsgewijs de kwaliteit van de banden controleren.

 • 1 set banden kost niet meer dan de in het BC08 sectiereglement vermelde prijs van €23,50,-
  De prijs voor training en wedstrijdbanden is gelijk.
 • De banden zijn van een goede kwaliteit, en reeds bekend bij de rijders.
 • De sectie BC08 gaat ervan uit dat er gemiddeld rond de 30-35 rijders per NK aanwezig zullen zijn. Dit kunnen we met meer zekerheid zeggen nadat de inschrijving gesloten is begin maart 2023.

Wat wil het sectiebestuur zien?

Graag zien wij Uw aanbieding tegemoet gebaseerd op hetgeen hierboven beschreven.

Deze kunt U per email sturen naar: info@NOMAC.nl uiterlijk tot en met 31 Januari 2023.

Vermeld hierbij het volgende:

 • Bedrijfsnaam en KvK nummer
 • Aanbieding voor de te leveren band (merk / type / prijs)
  (mocht de prijs niet haalbaar zijn verzoeken we U toch een aanbieding te doen met daarin vermeld de best mogelijke prijs)
 • Duidelijk informatie betreft de vorm van uitvoering hoe U een wedstrijdweekend qua organisatie van de banden uitgifte denkt te gaan doen.

Het sectiebestuur neemt een beslissing voor 14 Februari 2023 en zal deze dan tevens openbaar maken op de NOMAC website.

Het NOMAC BC08 Sectiebestuur,

Martin Zevenhoven

Arie Manten